Hướng dẫn kết nối mạng Fantom vs Metamask để tham gia airdrop Mangamon

Để add mạng fantom vào metamask, các bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào metamask, chọn vào ô ethereum mainnet và chọn add network

 

Bước 2: Paste các thông số dưới đây vào từng ô tương ứng:

Network Name: Fantom Opera

New RPC Url: https://rpcapi.fantom.network

ChainID: 250

Symbol: FTM

Block Explorer URL: https://ftmscan.com/

Bước 3: Chọn save

Vậy là bạn đã add thành công mạng fantom vào metamask. Chúc các bạn thành công